Organitza: Fundació del Bàsquet Català
INCRIURE AL MEU FILL/A!
 
Vull inscriure al meu fill/a al: *


 
Nom del nen/a que s'inscriu: *

 
Cognoms: *

 
Data de naixement: *

 
Escola: *

Si no és alumne/a de l'escola Pau Romeva, indica'ns el centre escolar on assisteix durant el curs.

 
En quin torns s'inscriu? *


 
I en quina opció? *


 
Necessitareu fer ús del Servei d'Acollida Matinal de 8:00h a 9:00h? *

     
 
Quines setmanes el necessitareu? *


 
Primera persona de contacte: *

Indiqueu-nos nom i cognoms
 
Telèfon de contacte: *

Serà el primer telèfon que trucarem en cas d'urgència.
 
Segona persona de contacte: *

Indiqueu-nos nom i cognoms
 
Telèfon de contacte: *

Serà el segon telèfon que trucarem en cas d'urgència.
 
Adjunta'ns una fotocòpia del CATSALUT (TSI).

*

En cas de no tenir-ne, adjunta'ns la targeta de la mútua privada.
L'arxiu no pot tenir més de 10MB.
 
Pateix freqüentment alguna malaltia? (diarrea, febre, mal de cap, angines, etc.) *

     
 
Detalla'ns de què es tracta.

 
Té alguna malaltia crònica? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes cardíacs, diabetis, etc.) *

     
 
Detalla'ns de què es tracta.

 
Pren algun medicament normalment? *

     
 
Indica'ns de quin medicament es tracta, quina dosis, etc.

Si el nen/a ha de prendre medicació durant el Casal, necessitarem una autorització que haureu de sol·licitar a la Coordinació del Casal abans de començar les activitats.
 
Té algun tipus de discapacitat física o intel·lectual? *

     
 
Detalla'ns de què es tracta.

 
Segueix alguna dieta especial? Té alguna intol·lerància alimentària?
*

     
 
Detalla'ns de què es tracta.

 
Observacions generals:

Indica'ns tot allò que considereu que la Coordinació del Casal, monitors i responsables de grup necessitin conèixer sobre el vostre fill/a.
 
DRETS D'IMATGE *

La Fundació del Bàsquet Català podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació pública imatges de les activitats que realitzen els participants inscrits en els casals/campus gestionats per l'FBC amb la finalitat d'informar sobre el desenvolupament de les activitats, així com de promocionar el casal i les seves activitats, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració. 

El participant -o el seu representant legal- manifesta la seva conformitat o disconformitat amb la present clàusula legal.
     
 
Tractament de Dades

Les dades del present formulari seran tractades en un fitxer titularitat de la Fundació del Bàsquet Català (FBC), i amb la finalitat de gestionar el seu registre en els casals/campus gestionats per l'FBC.

Pot exercitar el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit, juntament amb fotocòpia del seu DNI, dirigit a la Assessoria Jurídica de l’FBC amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa núm. 27 (08018), o enviant un correu electrònic a l’adreça següent fundacio@basquetcatala.cat
 
Indica el preu final a pagar: *

Tingues en compte els descomptes a partir de la 2a setmana en règim MTD, els descomptes per 2n germà, etc.
 
Per tal de reservar de plaça:

1. EN CAS DE NO HAVER SOL·LICITAT AJUT ECONÒMIC: 

- El 1r pagament serà del 50% de l'import total en el moment de la inscripció.
- El 50% restant s'haurà d'ingressar amb data límit el dia 20 de juny. 


2. EN CAS D'HAVER SOL·LICITAT AJUT ECONÒMIC:

- Haurem d'esperar al dia 25 de maig per conèixer l'import de la beca i realitzar el pagament de la quantitat restant amb data límit el dia 20 de juny.

- ÉS IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR EL FULL ROSA COM A COMPROVANT DE SOL·LICITUD DE BECA.  *

Per tal de reservar de plaça:

1. EN CAS DE NO HAVER SOL·LICITAT AJUT ECONÒMIC: 

- El 1r pagament serà del 50% de l'import total en el moment de la inscripció.
- El 50% restant s'haurà d'ingressar amb data límit el dia 20 de juny. 


2. EN CAS D'HAVER SOL·LICITAT AJUT ECONÒMIC:

- Haurem d'esperar al dia 25 de maig per conèixer l'import de la beca i realitzar el pagament de la quantitat restant amb data límit el dia 20 de juny.

- ÉS IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR EL FULL ROSA COM A COMPROVANT DE SOL·LICITUD DE BECA. *
Adjunta a continuació el comprovant de pagament o el full rosa de sol·licitud de beca. 

* Et recordem com tramitar-lo: 
Número de compte: ES15 2100 0941 2902 0008 6795 
Concepte: NOM + COGNOMS + PR
REVISA EL TEU CORREU ELECTRÒNIC!

Si tot ha anat bé, s'ha generat un correu electrònic que se us ha enviat a la primera adreça de correu electrònic que ens heu facilitat.
(reviseu la bústia de missatges "no desitjats")

Us demanem, si us plau, que llegiu aquest correu electrònic amb atenció. 

Recordeu que ens podeu trobar al telèfon 93 396 66 20 o als correus electrònics:

coordinacioprex@gmail.com
coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat


Fins aviat!
Powered by Typeform
Powered by Typeform